Bildekor for Forsvaret

I 2017 ønsket Forsvaret å uniformere sine Militærpolitibiler i refleks og samtidig komme med et design som er godt synlig. Bakgrunnen ligger både i gjenkjennelighet og med tanke på sikkerheten for Militærpoliti og andre trafikanter. Her bistod vi med grafisk kompetanse, innspill og erfaringer slik at Forsvaret skulle ende med et godt sluttprodukt. Vi leverte all refleks dekoren og tilbakemeldingene tyder på at vi, sammen med andre leverandører og samarbeidspartnere, oppnådde Forsvaret og Militærpolitiets ønske.

Bilder tatt av Simon Amdal fra Forsvaret.

Tidligere i år fikk vi forespørsel om vi kunne på ny være til hjelp, da Undervisningsbilene til Forsvaret skulle uniformeres på nytt. Her kom vi med innspill og forslag på hvordan dette kunne løses og endte med et resultat vi er meget stolte over. Bilene har tatt sitt utgangspunkt i Brannvesenets Norsk Standard (NS 11060:2019), som vi også har bistått med innspill til, med et preg av Militærpoliti bilene. Vi har tilpasset og dekorert refleksen på bilene som gir god synlighet og trafikksikkerhet.

Vi er stolte av produktet vi har levert og takker Møller Bil og Forsvaret for oppdraget.